• Hello visitor!

    We are happy to see you have stopped by and hope you will consider registering with our community. Whether you have a question related to an upcoming cruise or just want to meet other fellow cruisers, you are always welcome!

    Hope to see you on the forums soon!

OKEx là gì? cách đăng ký sàn okex

vithuyle0905

Deckhand
OKEx là gì? cách đăng ký sàn okex

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên sàn OKex
Nếu đang sinh sống tại Quốc gia được OKex chấp thuận, bước đầu tiên cần làm trước khi thực hiện các giao dịch sẽ là Sign Up (cách đăng ký sàn okex). Việc tạo tài khoản vô cùng đơn giản, và OKEx luôn nhắc người dùng về danh sách các quốc gia bị cấm.
Bước 1 – Đăng ký (Sign up)
Sau khi truy cập vào website Cryptocurrency Exchange | Buy Bitcoin | Bitcoin Exchange | Crypto Exchange, chọn phần Sign Up. Lúc này sẽ có 2 sự lựa chọn được cung cấp cho người dùng để tạo tài khoản.
Bạn có thể đăng ký bằng Email hoặc Số điện thoại. Nên đặt mật khẩu bảo mật mạnh, sau đó sàn sẽ gửi Mã Code đến Email (số điện thoại) để xác minh tài khoản.
Bước 2 – Xác thực tài khoản

Nếu đăng ký bằng Email, OKex sẽ gửi Mã Mã bao gồm 6 chữ số đến Email để xác thực tài khoản. Bạn chỉ cần nhập Mã, vậy là hoàn thành đăng ký phần. This is also same as đăng ký bằng số điện thoại.
Ngoài ra, OKex cung cấp một số cấp độ xác minh khác nhau và mỗi cấp độ đều có các yêu cầu và quyền riêng.
Xác minh cấp 1 (cấp 1)
Quyền truy cập vào hầu hết các hoạt động của sàn OKEx sẽ bị giới hạn mức độ giao dịch là 2.000 USD và chỉ yêu cầu xác minh quốc tịch, người dùng tên và ID số.
Xác minh cấp 2 (cấp 2)
Đi kèm với quyền truy cập vào tất cả các giao dịch chức năng, với giao dịch giới hạn sẽ là 200.000 USD. Với mức này, OKex yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh chân dung và định dạng tài liệu.
Xác minh cấp 3 (cấp 3)
Với giao dịch giới hạn là 500.000 USD, sàn sẽ yêu cầu xác minh danh tính bằng video.
Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn okex
 
Top