• Hello visitor!

  We are happy to see you have stopped by and hope you will consider registering with our community. Whether you have a question related to an upcoming cruise or just want to meet other fellow cruisers, you are always welcome!

  Hope to see you on the forums soon!

Hướng dẫn sử dụng Ichimoku đơn giản hiệu quả nhất

Ichimoku Là Gì?
Ichimoku hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo – một công cụ tích hợp của việc phân tích kỹ thuật được xây dựng trên mô phỏng nến dựa trên biểu đồ nến Nhật. Người viết ra công nghệ ichimoku là Goishi Hosoda.

Ý tưởng hệ thống này là sử dụng khả năng nhận diện nhanh chóng việc hiểu hiện trạng xu hướng, sự di chuyển giá và có số đông 5 nguyên tố của hệ thống phối hợp với sự vận động giá, với ý kiến đặc tính chu kỳ của các mối Liên hệ sớm nhé, với điều kiện vận động lực lượng của hành vi con người.nếu như bạn mới tham dự vào thị trường, hãy tham khảo cách dùng ichimoku.

Hướng Dẫn sử dụng Ichimoku Chi Tiết

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những tuyến đường hỗ trợ và phản kháng. Những tuyến phố giao cắt có thể được coi là dấu hiệu để đàm phán. Hơn thế nữa có thể xem xét vị trí tương đối của mây Kumo.

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường giao cắt có thể được coi là tín hiệu để giao dịch. Ngoài ra có thể xem xét vị trí tương đối của mây Kumo.


 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu đỏ).
 • Kijun-Sen (Đường đơn thuần, màu xanh dương).
 • Senkou Span A (Đường cốt yếu A, đường nằm ngừng nằm bên trên đám mây lúc xu hướng tăng).
 • Senkou Span B (Đường cốt yếu B, giới hạn nằm bên dưới của đám mây lúc khuynh hướng tăng).
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây). Tìm hiểu về đòn bẩy tài chính forex
Kumo (Đám mây) là yếu tố trọng điểm của hệ thống Ichimoku, là vùng tương trợ và chống cự, được kiến lập bởi những đường cốt yếu A và B.

Xác Định xu thế Và Sự Điều Chỉnh Với Ichimoku
 • Giá chuyển di trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng.
 • Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm.
 • Giá vận động trong đám mây, cho thấy xu thế đi ngang.
 • Màu của đám mây đổi thay cho thấy sự điều chỉnh đảo chiều xu thế chỉ mất khoảng tới.
Xác Định Sự tương trợ Và Mức chống cự Với Ichimoku
 • các con phố cốt yếu A của các con phố Việc trước tiên hỗ trợ với xu thế tăng.
 • trục đường chính yếu B của trục đường thứ 2 tương trợ với xu hướng tăng.
 • tuyến phố chủ yếu A Việc ban đầu của mức kháng cự với xu thế giảm.
 • con đường chính yếu B của tuyến đường thứ 2 mức chống cự với xu thế giảm.
những biểu hiện Mạnh Cho Việc Mua/Bán Xuất Hiện Phía Trên Đám Mây
 • tuyến đường chuyển đổi cắt tuyến đường đơn thuần trong khoảng dưới lên, đây là dấu hiệu để sắm (BUY).
 • con đường chuyển đổi cắt trục đường cơ bản từ trên xuống, đây là biểu hiện để bán (SELL). Phân tích về hướng dẫn nạp tiền sàn XTB.
những dấu hiệu Yếu Cho Việc Mua/Bán Xuất Hiện Bên Trong Đám Mây
 • tuyến đường chuyển đổi cắt tuyến phố cơ bản từ dưới lên, đây là biểu hiện để tìm.
 • đường chuyển đổi cắt đường đơn thuần trong khoảng trên xuống, đây là biểu hiện để bán.
Tính Toán
 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu đỏ) đây là (9-mức tối đa của giai đoạn + 9- mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu xanh) đây là (26-mức tối đa của công đoạn + 26-mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Senkou Span A đây là (Đường chuyển đổi + tuyến đường cơ bản)/2.
 • Senkou Span B đây là( 52-mức tối đa của giai đoạn + 52-mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây) đây là giá đóng cửa bị di chuyển , của 26 giai đoạn trước.
Trên đây là các kiến thức cơ bản toàn bộ về Ichimoku dành cho các bạn mới Tìm hiểu. Để áp dụng tốt trong thương lượng bạn cần phải trải qua công đoạn rèn luyện và học hỏi thêm. Hệ thống Ichimoku hơi là rối rắm khó hiểu giả dụ các bạn không thật sự Nhận định kĩ.

Hãy là người Ban đầu biết đến cách kiểm tra sàn forex uy tín
 
Top