• Hello visitor!

  We are happy to see you have stopped by and hope you will consider registering with our community. Whether you have a question related to an upcoming cruise or just want to meet other fellow cruisers, you are always welcome!

  Hope to see you on the forums soon!

Hướng dẫn sử dụng Ichimoku đơn giản hiệu quả nhất

Ichimoku Là Gì?
Ichimoku hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo – một dụng cụ tích hợp của việc phân tách công nghệ được vun đắp trên mô phỏng nến dựa trên biểu đồ nến Nhật. Người viết ra công nghệ ichimoku là Goishi Hosoda.

Ý tưởng hệ thống này là sử dụng khả năng nhận mặt nhanh chóng việc hiểu hiện trạng xu hướng, sự chuyển động giá và có phần đông 5 nguyên tố của hệ thống phối hợp với sự chuyển động giá, với ý kiến đặc tính chu kỳ của các mối Liên hệ, với điều kiện chuyển động đội ngũ của hành vi con người.ví như các bạn mới tham dự vào thị trường, hãy tham khảo cách dùng ichimoku.

Hướng Dẫn sử dụng Ichimoku Chi Tiết

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 trục đường có thể là các tuyến phố tương trợ và kháng cự. Các tuyến đường giao cắt có thể được coi là dấu hiệu để đàm phán. Không những thế có thể xem xét vị trí hơi của mây Kumo.

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường giao cắt có thể được coi là tín hiệu để giao dịch. Ngoài ra có thể xem xét vị trí tương đối của mây Kumo.


 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu đỏ).
 • Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu xanh dương).
 • Senkou Span A (Đường chủ yếu A, con đường nằm ngừng nằm bên trên đám mây lúc thiên hướng tăng).
 • Senkou Span B (Đường cốt yếu B, dừng nằm bên dưới của đám mây khi khuynh hướng tăng).
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây). Đánh giá về đòn bẩy tài chính forex
Kumo (Đám mây) là nhân tố trọng điểm của hệ thống Ichimoku, là vùng tương trợ và phản kháng, được tạo lập bởi các con đường chủ yếu A và B.

Xác Định xu thế Và Sự Điều Chỉnh Với Ichimoku
 • Giá chuyển động trên đám mây, cho thấy xu thế tăng.
 • Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm.
 • Giá vận động trong đám mây, cho thấy xu thế đi ngang.
 • Màu của đám mây đổi thay cho thấy sự điều chỉnh đảo chiều thiên hướng chỉ cần khoảng tới.
Xác Định Sự tương trợ Và Mức phản kháng Với Ichimoku
 • tuyến phố chính yếu A của tuyến phố Việc trước tiên hỗ trợ với xu hướng cải thiện.
 • tuyến đường chính yếu B của con đường thứ 2 hỗ trợ với thiên hướng cải thiện.
 • con đường chính yếu A Ban đầu của mức chống cự với xu thế giảm.
 • tuyến phố cốt yếu B của các con phố thứ 2 mức kháng cự với xu thế giảm.
những dấu hiệu Mạnh Cho Việc Mua/Bán Xuất Hiện Phía Trên Đám Mây
 • trục đường chuyển đổi cắt tuyến đường cơ bản trong khoảng dưới lên, đây là dấu hiệu để tậu (BUY).
 • các con phố chuyển đổi cắt trục đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán (SELL). Đánh giá về hướng dẫn đăng ký sàn xtb.
những biểu hiện Yếu Cho Việc Mua/Bán Xuất Hiện Bên Trong Đám Mây
 • đường chuyển đổi cắt tuyến đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để tìm.
 • con đường chuyển đổi cắt các con phố cơ bản trong khoảng trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.
Tính Toán
 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu đỏ) đây là (9-mức tối đa của công đoạn + 9- mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu xanh) đây là (26-mức tối đa của giai đoạn + 26-mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Senkou Span A đây là (Đường chuyển đổi + đường cơ bản)/2.
 • Senkou Span B đây là( 52-mức tối đa của giai đoạn + 52-mức tối thiểu của giai đoạn)/2.
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây) đây là giá đóng cửa bị đi lại , của 26 giai đoạn trước.
Trên đây là những kiến thức đơn thuần phần đông về Ichimoku dành cho những các bạn mới Tìm hiểu. Để áp dụng tốt trong đàm phán các bạn cần phải trải qua công đoạn đoàn luyện và học hỏi thêm. Hệ thống Ichimoku tương đối là rắc rối khó hiểu giả dụ các bạn không thật sự Phân tích kỹ.

Hãy là người Việc đầu tiên biết đến cách kiểm tra sàn forex uy tín
 
Top