• Hello visitor!

  We are happy to see you have stopped by and hope you will consider registering with our community. Whether you have a question related to an upcoming cruise or just want to meet other fellow cruisers, you are always welcome!

  Hope to see you on the forums soon!

Cá Cược Bóng Đá: tình huống Đánh Bóng Cụ Thể thường hay được nói đến

thuha2002

Deckhand
Dưới đây là 20 trường hợp cụ thể được đúc kết kinh nghiệm trong nhiều năm của 1 người cá cược bóng đá chuyên nghiệp trên toàn cầu với những nhà cái uy tín như Cmd368 hay kèo nhà cái W88
1. During a Top Team vs Top Team Game (giữa 2 đội hạng cao trên bảng xếp hạng)
 • If Away Team give 1/2 odd (Nếu đội khách chấp 1/2 trái)
 • Pick : Away Team (Bet đội khách)hai. Odd Movements Changes (Chuyển động của odd)
 • Odd started from 1/4 lớn 0 & water fee keeps going up with final odd to 1/4 (Odd diễn ra từ 1/4 xuống 0 và tiền ăn tăng lên với odd rút cục là 1/4)
 • Pick: Lower Odd Team (Bet đội có odd thấp hơn)
3. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa đội hạng cao và đội hạng thấp)
 • Upper odd is too heavy if starting Odd is -1, then drop to -3/4, 3 hours before kick off. (Odd đội hạng cao quá nặng nếu odd khởi đầu là 1 sau đấy rớt xuống 3/4, 3g trước khi trận chiến diễn ra)
 • Water fee keeps going up 30 mins before kick off. (Tiền ăn tăng cường cao 30p trước lúc cuộc chiến diễn ra)
 • this analysis shows disadvanta ge to the top team. (Điều này cho thấy đội hạng cao gặp bất lợi)
 • Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)4. When 1×2 Fixed Odd is going support Draw Odd, and Asian Handicap Odd is going increase the odd to 1/4. For example: Asian Handicap Odd is (Home) 1.025: 0.825 (Away) for 0 odd, due lớn too heavy and change the odd to 0.80 : 1.05 with 1/4
(Khi Odd 1×2 nghiêng về cửa hòa và Odd châu Á thì tăng cường lên 1/4, ví dụ: Odd châu Á là Home 1.025: 0.825 away cho odd đồng banh, do quá nặng và odd chuyển lên 0.80:1.05 với kèo chấp 1/4)
- Pick: Home Team (Chọn đội home)
5. Top Team is keeping the odd -3/4 with 0.80 water fee for long time (Đội hạng cao giữ odd -3/4 với tiền ăn là 0.80 chỉ cần khoảng dài)
- Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)
6. Home Team is good form for recent few games, if they are vs same strangth team and Odd is 0 (Đội chủ nhà có phong thái tốt trong thời gian vừa mới đây, ví như đấu với đội tương đương và kèo đồng banh)
- Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)7. Top team are play away game (Đội hạng cao đá sân khách)
 • odd is -1/2 with water fee 0.925 (Kèo chấp 1/2 trái với tiền ăn là 0.925)
 • upper odds is too haevy but the odd still remain the same (Odd đội hạng cao thì quá nặng nhưng odd vẫn giữ nguyên)
 • Pick: Home Team (Chọn đội home)
8. Top team are play away game web casino trực tuyến (Đội hạng cao đá sân khách)
- odd is -3/4 with water fee 0.85 or above. (Kèo chấp 3/4 trái với tiền ăn là 0.85 hoặc cao hơn)- the movement of the water fee are keeping up and down before 4 hours of kick off (Tiền ăn cải thiện giảm liên tục 4g trước lúc đá
 • water fee sudden moving up before 30 minutes of kick off. (Tiền ăn đột ngột tăng lên 30p trước khi đá
 • Pick : Home Team (Chọn đội home)
9. If the early odd is 0 and move lớn -1/2 before 30 minutes of kick off. Nếu như kèo sớm là đồng banh và cải thiện lên 1/2 trái 30p trước lúc đá
- Pick: Team which are give odds (Chọn đội chấp banh)
10. If 1×2 fixed odd is not much movement (Nếu odd 1×2 (kèo châu Âu) ko di chuyển nhiều)
- Asia handicap odds is increase and the water fee is not comply with the standard level. (Kèo châu Á cải thiện và tiền ăn thì không phù hợp với kèo tiêu chuẩn)
-Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)
 
Top