• Hello visitor!

    We are happy to see you have stopped by and hope you will consider registering with our community. Whether you have a question related to an upcoming cruise or just want to meet other fellow cruisers, you are always welcome!

    Hope to see you on the forums soon!

học phí du học đức

  1. haitrung228

    [Tổng hợp] Học phí du học Đức và những điều bạn cần biết

    Học phí du học Đức, học phí các trường du học tại Đức, biết trước thông tin này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn, có khả năng trúng tuyển vào trường cao hơn. Từ năm 2014, chính phủ Đức đã quyết định bãi bỏ học phí. Tuy nhiên, đến năm 2017 một số bang của Đức đã bắt buộc lại học phí và sinh viên quốc tế...
Top